เกษตรกรนับร้อยบุกไปกระทรวงอุตฯ วอนห้ามแบน 3 สารเคมี

เกษตรกรนับร้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมกดดันคณะกรรมการวัตถุอันตรายวอนอย่าแบน 3 สารพิษ พร้อมร้องศาลปกครองทันทีหากมีมติสวนทางประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองในฐานะผู้แทนเกษตรกรดำเนินสะดวกพร้อมด้วยตัวแทน เกษตรกรหลายจังหวัดที่ทำการเกษตร ปลูก อ้อย ข้าวโพดหวานมันสำปาหลัง และผลไม้ส่งออกกว่า 100 คนเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ทั้งนี้ เพื่อเรียกร้องพิจารณาไม่ให้แบน 3 สารเคมีอันตราย คลอร์ไพริฟอส-พาราควอต-ไกลโซเฟต โดย นางสาวอัญชุลี กล่าวว่า ทางกลุ่มตัวแทนเกษตรกรได้เตรียมยื่นศาลปกครองกลาง หากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติแบน 3 สารเคมี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีพร้อมกันนี้ หากทางภาครัฐจะมีการยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีดังกล่าว จะต้องมีความชัดเจนเรื่องการนำสารอื่นมาทดแทน และราคาจะต้องไม่สูง เพื่อไม่ให้เป็นภาระต้นทุนของเกษตร