หลักการของการเติบโตของแบคทีเรียบนลิ้น

หลักการของการเติบโตของชุมชนและองค์กรแบคทีเรียบนลิ้นนั้นเป็นมากกว่าเพียงแค่กองสุ่มพวกมันเหมือนอวัยวะของร่างกายของเราจุลินทรีย์ในช่องปากของมนุษย์เป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อน องค์กรอวกาศของชุมชนจุลินทรีย์ในปากได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการรวมถึงอุณหภูมิความชื้นการไหลของน้ำลายค่า pH ออกซิเจนและความถี่ของการรบกวน

เช่นการขัดถูหรือสุขอนามัยช่องปาก นอกจากนี้จุลินทรีย์ยังมีอิทธิพลต่อเพื่อนบ้านโดยทำหน้าที่เป็นแหล่งและสารเมตาโบไลต์สารอาหารและโมเลกุลยับยั้งเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และเปปไทด์ยาต้านจุลชีพ โดยการครอบครองพื้นที่ทำให้จุลินทรีย์สามารถแยกตัวออกจากแหล่งที่อยู่อาศัยที่ต้องการได้ แต่พื้นผิวของพวกมันยังมีแหล่งจับที่ซึ่งจุลินทรีย์อื่นอาจยึดติดอยู่ด้วย แต่รูปแบบเชิงพื้นที่ได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยในด้านนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ เราคิดว่าการเรียนรู้ที่อยู่ถัดจากผู้ที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าชุมชนเหล่านี้ทำงานอย่างไรลิ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันเป็นแหล่งกักเก็บจุลินทรีย์ขนาดใหญ่และเป็นจุดอ้างอิงดั้งเดิมในทางการแพทย์ยื่นออกมาจากลิ้นของคุณ