ประสิทธิภาพของแอนติบอดีต่อต้านเชื้อเอชไอวี

ตรวจชิ้นเนื้อเนื้องอกก่อนและหลังการรักษาบนพื้นผิวของเซลล์มะเร็งเท่าที่เราสามารถบอกได้นี่เป็นครั้งแรกที่มีการตรวจสอบการชักนำยิ่งกว่านั้นเซลล์มะเร็งก็มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นเนื่องจากความพร้อมที่มีผลผูกพัน ในผู้ป่วยของเราเราสามารถเห็นเป้าหมายพื้นผิวในเซลล์มะเร็งบางแห่งที่สัมผัสและไม่ใช่เซลล์อื่น ๆ หลังจากพวกเขาทุกคนมีเป้าหมายยาบนพื้นผิว

ด้วยการเอาชนะความแตกต่างของความพร้อมใช้งานของเป้าหมายยาซึ่งมักจะเป็นลักษณะของเนื้องอกที่ตอบสนองไม่ดีหรือดื้อยาการใช้งานทางคลินิกอาจช่วยปรับปรุงประโยชน์ทางคลินิกของแอนติบอดีในการรักษาได้ PCZ มีการกำหนดเรื้อรังในบางคนสำหรับการจัดการโรคจิต น่าเสียดายที่ตลอดช่วงเวลาที่ใช้ PCZ ผู้ป่วยอาจแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของภาวะเมแทบอลิซึม แต่ในกรณีนี้การใช้ยาที่เสนอโดยซิมป์สันและเพื่อนร่วมงานคือระยะสั้นและการยับยั้งสามารถย้อนกลับได้ลบล้างผลข้างเคียงของการใช้งานเรื้อรัง กลายเป็น PCZ ที่ความเข้มข้นสูงที่เราใช้เพียงหยุดการค้ามนุษย์ประมาณสี่ชั่วโมง นี่เป็นเวลาเพียงพอที่จะจัดเรียงเซลล์ภูมิคุ้มกันเมื่อมีการใช้ยาแอนติบอดีกับเซลล์มะเร็ง แต่ในทางทฤษฎีเวลาไม่เพียงพอที่จะเป็นพิษจริง ๆ การศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมกำลังดำเนินการเพื่อทดสอบว่าวิธีนี้สามารถใช้อย่างปลอดภัยในคน