คุณลักษณะสำคัญของโรคอัลไซเมอร์

คุณลักษณะสำคัญของโรคอัลไซเมอร์ แต่การสะสมของโปรตีนที่เหนียวเหล่านี้อาจไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงเดียวสำหรับการพัฒนาโรคอัลไซเมอร์ตามการศึกษาใหม่ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ปรับเปลี่ยนได้เช่นปริมาณไขมันในเลือดของเราและประสิทธิภาพของร่างกายของเราในการสร้างพลังงานก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันการเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญ

คล้ายคลึงกับที่พบในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ คนที่เป็นโรคดาวน์ซินโดรมซึ่งเป็นโรคอัลไซเมอร์แสดงอาการขาดพลังงานในกระบวนการเผาผลาญพลังงานซึ่งคล้ายกับคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ในประชากรทั่วไปการสะสมอะไมลอยด์ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดในกลุ่มอาการดาวน์อาจไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่กำหนดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ปัจจัยการเผาผลาญที่เกี่ยวข้องกับอายุและสถานะความรู้ความเข้าใจในผู้ใหญ่ที่มีโรคดาวน์ซินโดรมและสมองเสื่อมมีพื้นฐานมาจากกลุ่มผู้ใหญ่ขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มอาการดาวน์ซึ่งลงทะเบียนในกลุ่มอาการดาวน์