การสะสมทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายใน

เมื่อร่างกายต่อสู้กับการติดเชื้อรุนแรง ระบบภูมิคุ้มกันจะเข้าสู่เกินพิกัดส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อล้างการติดเชื้อ การต่อสู้ระหว่างระบบภูมิคุ้มกันของคุณกับการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบ ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวออกจากกระแสเลือดและย้ายเข้าไปในเนื้อเยื่อเพื่อทำความสะอาดการอักเสบ ในบางกรณีแทนที่จะทำความสะอาดและเคลื่อนไหวพวกมันยังคงอยู่

และเซลล์เม็ดเลือดขาวจะเข้ามาด้านหลัง การสะสมทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายในเช่นปอดและอาจนำไปสู่ความตายแบคทีเรียไม่ใช่ภาวะเดียวที่นำไปสู่การสะสมเซลล์เม็ดเลือดขาวในปอดที่ไม่แข็งแรง การอักเสบที่เกิดจากการบาดเจ็บและโรคอื่น ๆ ยังสามารถสร้างการตอบสนองที่เป็นอันตรายนี้ การบาดเจ็บของปอดเฉียบพลันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในการดูแลที่สำคัญในแคนาดาความร่วมมือเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว มันเป็นโครงการที่อยู่บนพื้นฐานของสถานที่ที่คล้ายกันมีสองปัญหาที่แตกต่างในการแก้ปัญหา นักวิจัยต้องการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้บางเซลล์จับกับปอด Senger และ Robbins เป็นนักชีววิทยามะเร็งและกำลังศึกษาวิธีการแพร่กระจายของมะเร็ง