การพัฒนาของเยื่อหุ้มสมองระดับเซลล์ประสาทที่สำคัญ

การพัฒนาของเซลล์ประสาทการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการติดเชื้อมีผลตั้งแต่เซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ตั้งต้นไปจนถึงเซลล์ประสาททำให้เกิดการหยุดชะงักอย่างลึกซึ้งในการพัฒนาในสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาของเยื่อหุ้มสมองระดับเซลล์ประสาทที่สำคัญที่ให้การยับยั้งในสมองมีความบกพร่อง ผลกระทบนี้เกิดขึ้นทันทีและถูกลดระดับลงเป็นอย่างมาก

ซึ่งส่งผลให้เกิดฮิตหลายครั้งในระหว่างกระบวนการพัฒนาของเซลล์ประสาท นับตั้งแต่เซลล์ประสาทเกิดขึ้นจนถึงเวลาที่พวกมันเติบโตเต็มที่ความผิดปกติทางจิตเวชของมนุษย์รวมถึงการยับยั้งการลดลงของพรีพัลส์การเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการลดลงของความรู้ความเข้าใจมีประเด็นทางเทคโนโลยีและจริยธรรมขนาดใหญ่เกี่ยวกับการศึกษาสิ่งนี้ในมนุษย์เนื่องจากความอ่อนแอของหญิงตั้งครรภ์นั่นคือเหตุผลที่เราศึกษาว่ากลไกการทำงานของหนูเป็นอย่างไรความผิดปกติทางจิตเวชมีความซับซ้อนมากและสำหรับบางคน เราต้องการช่วยให้เกิดความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคเหล่านี้